Vattendrivna hydropressar


VATTENDRIVNA FRUKTPRESSAR är hydropressar med gummiblåsa som också kallas membran.

Vid hydropressar med gummimembran användas vattenttyck för att skapa ett jämnt tryck över hela pressytan. Detta resulterar i en effektiv pressning och hög mustutvinning.

Pressen kopplas till en vattenslang och vattnet kommer in i gummimembranet, som sväller och därmed skapas tryck på fruktmassan.

Hydropressar kan hantera stora volymer frukt inom kort tid och är därmed lämpliga för dem som har större odlingar eller kommersiell produktion.

Med vatten som drivkraft minimeras behovet av manuell arbetskraft, vilket gör processen mindre arbetsintensiv jämfört med handdrivna skruvpressar eller pressar med domkraft.

Den största fördelen med vattendrivna hydropressar är att musten pressas från ett relativt tunt skikt av den krossade äppelmassan som är avsevärt tunnare jämfört med skiktet i skruv- eller hydrauliska fruktpressar; det betyder att trycket på fruktmassan är maximal och mustutbyte betydligt högre i jämförelse med andra pressar.

Fördelar

  • Jämnt tryck över hela pressytan.
  • Effektiva för olika frukttyper.
  • Tidsbesparande

Nackdelar

  • Kräver vattenanslutning.

Vilken är hydropressens volym i arbetsläge?
Membranens volym när den är tom är ca 3 l. Det innebär att en 40 liters press rymmer ca 37 l av den krossade massan.

Hur effektiv är hydropressen?
Om äpplena är saftiga och den krossade massan har en optimal konsistens fungerar hydropressen lika effektivt som en mekanisk press med skruv- eller ramkonstruktion. Membranen trycker på den krossade massan jämnt och därmed pressas juicen. Utan att använda fysisk kraft får man stora volymer av juice.

Fungerar pressen lika bra om trycket i vattenledningen är mindre än 3 bar?
Vattentrycket ska vara minst 2,5 bar för att pressen skulle fungera bra och ett sådant vattentryck finns vanligen i vattenledningar. En speciell ventil slår till om vattentrycket är mer än 3 bar.

Hur lång tid tar en presscykel med hydropress?
Vid arbete med en 40 l press tar fyllning, pressning och tömning ca 10 minuter.

Hur lång användningstid har hydropressens membran?
Vid noggrann skötsel av ett membran av naturgummi kan det fungera i 10 år. Dock är det viktigt att membranen ligger mörkt under tiden när det inte används och inte kommer i kontakt med skarpa föremål.

Mest effektiva och lättanvändbara fruktpressar är vattendrivna hydropressar!

Utan att använda fysisk kraft får man stora volymer av must mycket snabbt!
Bästa lösning för mustning av stora mängder frukt!
Vattendrivna hydraulpressar Speidel
Speidel Edelstahlbehlter

Hydropressar Speidel drivs med vattentryck från en vanlig vattenledning. Vatten kommer in i pressens membran genom slangen med GEKA-koppling. Membranet ökar i storlek av vattentrycket som fördelas jämnt i korgen och pressar musten ur den krossade massan.

På vattendrivna pressar som  kallas även membranpressar kommer vatten in i pressens membran  genom slangen med GEKA-koppling. Membranet ökar i storlek  av vattentrycket som fördelas jämnt i korgen och  pressar  musten ur den krossade massan. 

Vattentrycket ska vara 2 – 3 bar för att pressen skulle fungera bra och ett sådant vattentryck finns vanligen i vattenledningar. Det maximala trycket inne i pressen är 3 bar . Trycket i vattenledningen kan bli även högre än 3 bar eftersom pressen är utrustad med säkerhetsventil, vilket förhindrar ytterligare trycket på pressen. Säkerhetsventilen börjar verka om trycket i pressen är högre än 3 bar.

Fördelen med de hydrauliska pressarna är att musten pressas ut från ett relativt tunt skikt av den krossade massan. Skiktet är betydligt tunnare än i en korgpress. Följaktligen har juicen en mycket kortare sträcka att sippra igenom. Denna tidsbesparing är särskild värdefull därför att musten inte hinner oxidera.

Före påfyllningen placeras filtret inuti den rostfria korgen och änden av filtret böjs inåt. Efter påfyllningen viks filtret igen så att den övre delen av filtret täcker den krossade fruktmassan och sedan läggs locket på. När vattnet kommer in i membranet och trycket överstiger 1 bar ska luftventilen tryckas ner tills all luft kommer ut och vattnet börjar stänka ut ur ventilen, det ska bli ingen luft kvar i membranet.

Hydrauliska pressar är lättare i användandet och rengöringen  än traditionella korgpressar.

Om äpplena är saftiga och den krossade massan har en optimal konsistens fungerar hydropressen mycket effektivt. Membranet trycker jämt på den krossade massan och därmed pressas musten. Utan att använda fysisk kraft får man stora volymer av must mycket snabbt. Till exempel  med en 40 l press tar fyllningen, pressningen och tömningen ungefär 15 - 20 minuter.

Membranets volym när det är tomt är ca 3 l. Det innebär att en 40 l press rymmer ca 37 l av den krossade massan.

Speidel  är den ursprungliga uppfinnaren och tillverkaren av hydrauliska pressar i Tyskland. I jämförelse med de liknande italienska modellerna erbjuder Speidel några kvalitetsuppgraderingar. För att få en bättre kvalitet använder Speidel slitsade perforeringar i korgen istället för avlånga perforeringar. På det sättet liknar pressen stora professionella musteripressar.


Denna produkt inkom i varukorgen