Pastörisering

Även perfekt hygieniskt pressad och snabbt processad äpplemust kan attackeras av mikroorganismer (svampar, jäst, bakterier) på kort tid. Pastörisering är ett viktigt sätt att säkerställa god livsmedelshygien och längre hållbarhet på äppelmusten. Vid pastörisering hettas musten upp till 78 - 85 grader, därmed dödas alla jästbakterier och andra mikroorganismer; denna temperatur innebär en varsam värmebehandling, vilket betyder att smak, färg och vitaminer bevaras.

För musterier, för vilka pastörisering är en av de mest sensibla stegen i tillverkningen av högkvalitativ äppelmust, erbjuder vi endast premiumklassade pastöriseringsmaskiner från de mest etablerade Italieniska, Tyska och Österrikiska producenterna.

I vår sortiment finns pastöriseringsmaskiner med olika kapacitet som arbetar med olika energikällor. Vi har att erbjuda elektriska, gasdrivna och dieseldrivna pastöriseringsapparater, med kapacitet från 90 -100 liter must per timme för mindre musterier, till imponerande 1500 - 2000 liter must per timme för de största musteriererna!

Det finns både, genomströmmande pastöriseringsapparater för pastörisering av råmust innan tappning på Bag in Box eller flaskor, och pastöriseringskar för pastörisering i förslutna flaskor.

För genomströmmande pastöriseringsapparater rinner musten i en rörvärmeväxlare, vilken är placerad i en behållare med hett vatten. Alltså värms musten av vattentemperaturen utanför rörvärmeväxlaren. En elektroniskt justerbar temperaturregulator håller vattentemperaturen konstant. Temperaturen på must är lätt att övervaka via en digital termometer på mustuttaget.

Sedan kan musten tappas på bag-in-box eller flaskor direkt från pastören som kan ha en sådan funktion, eller med hjälp av en extern påfyllningsanordning. I detta fall ska must pumpas till påfyllningsanordningen och därför finns det en pump på pastöriseringsmaskinen.

Det finns även speciella apparater för pastörisering av buteljerade drycker i flaskor - kar-pastöriserare med löstagbara rostfria korgar.

Karet fylls med vatten som uppvärms av ett inbyggt elektriskt element. De fyllda och stängda flaskorna eller glasen placeras i rostfria korgar som sedan läggs i det varma vattnet. Tack vare den elektroniska temperatur- och tidskontrollen kan pastöriseringen enkelt kontrolleras.