fyllningsmaskiner för flaskor

Halvautomatiska gravitation-flaskfyllningsmaskiner för flaskor är mycket bekväma och enkla att använda och underhålla.

Must eller annat dryck som ska tappas på flaskor, pumpas till en behållare på fyllningmaskinen och med hjälp av tyngdkraften rinner vätskan ner genom påfyllningsventilen - tappningsmunstycket till flaskan.

Påyllningsprocessen startar automatiskt när en flaska placeras under tappningsmunstycken och stannar när flaskan är full.

Det finns olika modeller med kapacitet från 200 till 600 liter per timme, alltså passar de för de flesta musterierna.

För storskaliga tillverkare av drycker kan vi erbjuda automatiska flaskfyllningslinjer med integrerade förslutningsanordningar till olika typer av korkar och kapsyler.