Vår huvuduppgift är att hjälpa er att använda lokala värdefulla naturresurser och säkerställa bibehållande av traditionen av tillverkning av äppelmust genom att erbjuda er den rätta mustutrustningen av högst kvalitet. 

Våra kärnvärden

Gemenskap och samhälle
Vi anser att alla ska ha möjlighet att njuta av frukterna av sitt arbete. Genom att erbjuda användarvänlig must-utrustning ger vi individer och samhällen möjlighet att njuta av läckra och hälsosamma musten tillverkade av sina egenodlade äpplen. Detta främjar en känsla av självförsörjning och stärker lokala kopplingar.

Hållbarhet och avfallsminskning

Vi har åtagit oss att främja miljövänliga metoder. Vår utrustning för att göra must är designad för att vara effektiv och minimera spill från överflödig frukt, framför allt de värdefulla svenska äpplen. Genom att uppmuntra lokal produktion minskar vi dessutom utsläppen från transporter och stödjer ett mindre ekologiskt fotavtryck.

Hållbar användning av naturresurser och bevarande av tradition
Vi värdesätter vikten av att använda färska, lokalt anskaffade resurser. Vi stöder den anrika traditionen av äppelmust- och cidertillverkning, vilket gör att människor kan få kontakt med sitt arv och miljö samt uppskatta naturens överflöd.

Hälsa och framtidsfokus
Vi förstår hälsofördelarna med att konsumera naturliga produkter som färskpressad äppelmust. Genom att främja lokal produktion och minimera förädling uppmuntrar vi hälsosammare livsstilar och fokus på naturliga ingredienser. Detta bidrar till en hälsosammare framtid för individer och miljö.

Gör din egen äppelmust!