Lådtippare


Maskiner för att lyfta fruktbehållare. Maskinen lyfter och lutar behållarna för att fylla på äpplen eller annan frukt till tvätt- och malningsenheter. Behållarna kan placeras i maskinen med en lyftbil eller en gaffeltruck.

Om du trycker på en knapp hydrauliskt kommer behållaren att tippas. Tippningsprocessen stannar när knappen släpps och behållaren förblir i dess aktuella läge tills knappen trycks på igen. Genom att trycka på en ytterligare knapp återgår den tomma behållaren till sin ursprungliga position där den kan tas bort igen. Enheten är tillverkad av rostfritt stål och är utrustad med stödfötter.