UrkärningsmaskinerUrkärningsmaskinerna säkerställer en hygienisk separation av kärnor från frukt och bär, som resulterar i en perfekt konsistens av fruktmassan, vilken kan bearbetas vidare till mos, sylt eller glass.

Maskinerna kan även användas på plantskolor där man framför allt behöver få rena fröer till utsäde av frukt- och bärväxter.

Råvarorna fylls på i trattar som är konstruerade för standardbehållare och matas därefter in i doser via en centralskruv till rotorn. Maskinen drivs av bälten som försiktigt slänger råvarorna genom den installerade trumsilen. Råvarorna strömmar på detta sätt genom trumsilen i behållaren till utmatningsanslutningen DN65.

Maskinerna behöver minimalt med golvutrymme tack vare sin kompakta konstruktion.

Kraftfull körning med lämpliga reservdelar för kontinuerlig användning och utbytbara trumsilar med olika diametrar möjliggör bearbetning av frukt och bär med olika kärnstorlekar.

Utkärningsenheterna är i grunden lämpade för att separera hårda och mjuka material. Det är därför möjligt att till exempel avskilja jordgubbar från löv och stjälkar eller mogna Williams-päron från kärnor och stjälkar. Efter tillagning kan äpplen separeras från kärnor, stjälkar och skal.

product image