Bandpressar

På bandpressen som också kallas bältpress är pressningen kontinuerlig eftersom fruktkrosset matas direkt från en kross till pressens mottagningsficka och från där till pressens band vilket transporterar massan mellan valsarna som manglar krossade massan och  pressar juice ur av den.

Utpressade juice samlas upp på en kärl under pressens valsarna och ska pumpas till en mellanlagrings behållare.

Pressens band tvättas under pressningens processen med en högtryckstvättare och borstar.

Pressens bält spännas med hjälp av kompressor.

Kapacitet av bandpressar beroende på modell är 300 - 3000 kg per timme.


Vi ger dig gärna en individuell offert, skicka en förfrågan till oss!