Fruktkrossar med frammatning

Vorans frammatningsmaskiner med tvättfunktion  kan avsevärt minska tiden för olika processer och öka effektiviteten i produktionen.

Maskinerna består av sorteringsgaller, tvättkärl, kedjedriven frammatningsband och även med monterad centrifugalkvarn  hos vissa modeller.

 Maskinerna tvättar, flyttar fram frukt med transportbandet och krossar dem i samma enhet. Den krossade fruktmassan är därefter redo för pressning.